KN00000105

14/10/2021
Khoản mục Thông tin
Mã khách hàngKH00000071
Mã khoản nợKN00000105
Loại khách hàngChỉ thành viên mới được xem
Loại hình doanh nghiệpChỉ thành viên mới được xem
Trạng thái hoạt động
Vốn Điều lệChỉ thành viên mới được xem
Dư nợ gốcChỉ thành viên mới được xem
Tổng nợ lãi, tiền phạt vi phạm, phí chưa thanh toánChỉ thành viên mới được xem
Nợ gốc ngoại bảngChỉ thành viên mới được xem
Thái độ hợp tác của khách hàngChỉ thành viên mới được xemKhông hợp tác
Biện pháp xử lý nợChỉ thành viên mới được xem
Có thể bạn quan tâm