TSBD000147

15/10/2021
Khoản mục Thông tin
Mã Khách hàngKH00000066
Mã TSBĐTSBD000147
Loại TSBĐBất động sản
Loại hình TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Thông tin cơ bản về TSBĐ1. Quyền sử dụng 48.856 m2 đất trong đó có 22.800m2 diện tích CTXD. 2. Công trình cảng thủy nội địa có diện tích 1.160m2 CTXD trên đất
Giá trị định giá lúc cho vayChỉ thành viên mới được xem
Thông tin chi tiết TSBĐChỉ thành viên mới được xem
Mục đích sử dụng đấtChỉ thành viên mới được xem
Diện tích đấtChỉ thành viên mới được xem
Tỉnh/Thành phốLONG AN
Quận/HuyệnChỉ thành viên mới được xem
Thời hạn sử dụngChỉ thành viên mới được xem
Năm sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Trọng tải0
Nơi sản xuấtChỉ thành viên mới được xem
Công chứngChỉ thành viên mới được xem
Đăng ký giao dịch bảo đảmChỉ thành viên mới được xem
Niêm yếtChỉ thành viên mới được xem
Có thể bạn quan tâm