CPI tháng 8/2021 tăng 0,25% so với tháng trước

09/09/2021
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 8/2021 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 2,51% so với tháng 12/2020 và tăng 2,82% so với tháng 8/2020. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2021, CPI tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016; lạm phát cơ bản 8 tháng tăng 0,9%.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tính CPI tháng 8/2021 có 4 nhóm tăng giá so với tháng trước, 4 nhóm giảm giá, 3 nhóm giữ giá ổn định (nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác).

Trong 4 nhóm hàng tăng giá, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 8/2021 có mức tăng so với tháng trước cao nhất với với mức tăng 0,74%. Tiếp theo, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,22%, nhóm giáo dục tăng 0,04%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02% so với tháng trước.

Trong 4 nhóm hàng giảm giá, nhóm giao thông giảm 0,06% so với tháng trước, nhóm bưu chính, viễn thông tháng 8/2021 giảm 0,05%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,03%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,03% so với tháng 7/2021.

Cũng theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 8/2021 giảm 0,02% so với tháng trước, tăng 0,98% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2021, lạm phát cơ bản tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2020. Mức lạm phát cơ bản tháng 8 và 8 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước đều là mức thấp nhất kể từ năm 2011.

CKH

sbv.gov.vn