Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam tổ chức chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch

02/06/2022
Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý Tài sản tổ chức chương trình viếng lăng Bác với mục đích giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Đặng Đình Thích – Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản cùng Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý tài sản viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình có sự tham gia của Đồng chí Đặng Đình Thích – Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản; đồng chí Nguyễn Thị Kim Quỳnh - Bí thư Đoàn thanh niên VAMC; đồng chí Vi Tuấn Hiệp – nguyên bí thư Đoàn Thanh niên VAMC nhiệm kỳ 2017-2022; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - phó bí thư Đoàn thanh niên VAMC; Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VAMC; Ban Chấp hành các chi đoàn trực thuộc.

Đoàn đã vào viếng lăng, tham quan những di tích, hiện vật để giáo dục thế h�� thanh niên VAMC nhớ đến những trang sử hào hùng của dân tộc, khơi gợi tinh thần yêu nước, thúc đẩy đoàn viên thanh niên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến xây dựng đất nước, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.